ප්‍රවෘත්ති
DSC_1142

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයට “ව්‍යාපාර සම්පත් සැලසුම්”(ERP) මෘදුකාංගයක්

වර්තමානයේ ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය තුල සංකීර්ණ වූ පද්ධති මෙහෙයුම් මෘදුකාංග ගණනාවක් ක්‍රියාත්මකව පවතී. එම මෘදුකාංග පද්ධති එකිනෙකට වෙනස් වූ යෙදවුම් ගණනාවක ක්‍රියාත්මක වන අතර අභ්‍යන්තර ආයතනික මෙහෙයුම් සදහා වැඩි වශයෙන් භාවිතා වේ. නවතම ලොව නැබුරුතාවය අනුව තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයන් යොමුව ඇත්තේ එක් මෘදුකාංග පද්ධතියක් තුල සියලු මෘදුකාංග අයදුම් කැටි කොට එක් පද්ධතියක ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමයි. එමගින් සියලු පද්ධති කළමනාකරණය පහසු වන අතර එකිනෙකට ආවේනික වන මෘදුකාංග දෝෂ සහ අපහසුතා මග හැරී යයි. මෙම කරුණු සලකා බැලීමේදී “ව්‍යාපාර සම්පත් සැලසුම්” (ERP) මෘදුකාංගයක අවශ්‍යතාවය පැන නගී. ඒබැවින් සියලු මෘදුකාංග අයදුම් එක් පද්ධතියකට කැටි වන ව්‍යාපාර සම්පත් සැලසුම් (ERP) මෘදුකාංගයක් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය තුල ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට තීරණය විය.
ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ සාමාන්‍යාධිකාරී විසින් 2016 අප්‍රේල් මස පත් කරන ලද කමිටුවක් විසින් ව්‍යාපාර සම්පත් සැලසුම් මෘදුකාංග පිළිබද විද්වත් දැනුම ඇති KPMG සමාගම මේ සඳහා තෝරා ගත් අතර, 2016 ඔක්තොම්බර් මස එය මණ්ඩලය විසින් සනාථ කරන ලදී. ඒ අනුව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය සහ KPMG සමාගම අතර ගිවිසුම් අත්සම් තැබීම 2017 මැයි මස සිදු කෙරුණු අතර ඒ සමඟ ආරම්භ කරන ලද සැලසුම් අවධිය වසරක කාලයක් ඇතුළත නිම වීමට නියමිතය.
මෙම ව්‍යාපෘතියේ ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂක ලෙස, නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (WPS I) ඉංජිනේරු රොහාන් සෙනෙවිරත්න මහතා කටයුතු කරන අතර බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රයේ සිට මෙම ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය සොයා බැලීම සඳහා ව්‍යාපෘති කළමණාකරණ ඒකකයක්ද පත් කොට ඇත.
බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රයේ පිහිටි මෙම ව්‍යාපාර සම්පත් සැලසුම් ව්‍යපෘති කාර්යාලය විවෘත කිරීමේ උත්සවය, 2017 ජූලි මස 04 දින ලංවිම උප සභාපති ඩබ්ලිව්. ඒ. ගාමිණී වනසේකර මහතා, ලංවිම සාමාන්‍යාධිකාරී ඉංජිනේරු ඒ කේ සමරසිංහ මහතා, අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරී (ආයතනික ක්‍රමෝපාය) කුමුදිනි හේරත් මහත්මිය, අනෙකුත් අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරීවරුන්, මූල්‍ය කළමණාකරු හා අනෙක් ආරාධිතයින්ගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවැත්වුණි. ව්‍යාපාර සම්පත් සැලසුම් ව්‍යපෘතියේ පළමු සාකච්චා, බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලා කමිටු ශාලාවේ පැවැත් වූ අතර මේ සඳහා ලංවිම සාමාන්‍යාධිකාරී, අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරී (ආයතනික ක්‍රමෝපාය), අනෙකුත් අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරීවරුන්, ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂක ඉංජිනේරු රොහාන් සෙනෙවිරත්න මහතා, ව්‍යාපෘති ඒකකයෙහි සාමාජිකයින් හා ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ විවිධ අංශ වල නියෝජිතයින් සහභාගී වූහ.
ව්‍යාපාර සම්පත් සැලසුම් (ERP) මෘදුකාංගයක් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයට අත්‍යාවශ්‍ය වන අතර එය සියළු කළමණාකාර කාර්යයන් පහසු මෙන්ම ක්‍රමවත් කරනු ඇත.

image-0-02-06-8b58936655f8051224513f74a5cc7995f0a0b5cfcfdca16335568715b001ded3-V

DSC_1044