CEB | Rights to Information

தஅஉச நடைமுறை தகவல் அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரி விநியோக பிரிவுகள் விண்ணப்ப படிவங்கள் தஅஉச ஆணைக்குழு

இலங்கை தகவல் அறியும் உரிமை ஆணைக்குழு

ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினர்கள்

Justice Upaly Abeyrathne Rtd.(தலைவர்)

நீதியரசர் பி.ஆர். வெல்கம(உறுப்பினர்)

திருமதி. கிஷாலி பின்டோ- ஜயவர்தன(உறுப்பினர்)

திரு. எஸ். ஜி. புஞ்சிஹேவா(உறுப்பினர்)

கலாநிதி.செல்வி திருச்சந்திரன்(உறுப்பினர்)


தொடர்பு தகவல்

இலங்கை தகவல் அறியும் உரிமை ஆணைக்குழு
அறைகள் எண் 203-204, தொகுதி 2, பீ.எம்,ஐ.சீ.எச், பௌத்தலோக மாவத்தை, கொழும்பு 07

இணையதளம்: www.rticommission.lk

மின்னஞ்சல்: [email protected]

தொலைபேசி: 011 2691625/011 2691007

தொலைநகல்: 011 2691625


*உரிமை துறப்பு
இமிச விடமிருந்து பெறப்பட்ட அல்லது பதிவிறக்கம் செய்தவுடன், இந்த வலைப்பக்கத்தின் உள்ளடக்கங்கள் கட்டுப்பாடற்றதாக மாறும், மேலும் அது இணையதளத்தில் உள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட, மிக சமீபத்திய பதிப்பிற்கு இணங்குவதை உறுதிசெய்யும் பொறுப்பு பயனரைச் சார்ந்தது.


இப்பக்கம் கடைசியாக 24 மார்ச் 2024 அன்று 10:10 முற்பகல் புதுப்பிக்கப்பட்டது.